Event

Riptek EventTags Pengurus


Taurus (Training Pengurus) dan Upgrading

  • Apr 07, 2018
  • Hutan mini Unnes

Open Recruitment Fungsionaris PTI 2018

  • Mar 14, 2018
  • Sekretariat UKM RIPTEK

Kumpul Dulur UKM RIPTEK

  • Oct 28, 2017
  • Anjungan Kab. Rembang Maerakaca

TAURUS (Training Pengurus)

  • Nov 03, 2017
  • Ruang Rapat Besar (RRB) UKM lantai 1